top of page

VREEMDELINGEN- EN ASIELRECHT

Op alle terreinen van het reguliere vreemdelingen- en asielrecht kunnen wij u rechtsbijstand verlenen.

Vreemdelingenrecht

Op alle terreinen van het reguliere vreemdelingenrecht kunnen wij u rechtsbijstand verlenen zowel inzake de verlening (aanvraagfase), de verlenging dan wel de intrekking van uw verblijfsvergunning, in de contacten met de IND en Visadienst als in eventuele procedures bij het gerecht. Of het nu gaat om een procedure in het kader van een MVV-aanvraag, een tewerkstellingsvergunning (TWV), gezinshereniging, gezinsvorming, studie, familiebezoek (visa), EU-gemeenschapsrecht, een medische behandeling of voorgezet verblijf.

Denk hierbij aan:

· Verblijf bij familie en gezin

· Verblijf voor arbeid in loondienst of als zelfstandige

· Verblijf op grond van artikel 8 EVRM

· Visum kort verblijf (toerist)

· EU-gemeenschapsrecht

· Medische behandeling

· Aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf

· Naturalisatie

· Vreemdelingenbewaring

· Inreisverbod

· Terugkeerbesluit

Voorts is ons kantoor gespecialiseerd in vreemdelingenbewaringszaken. Illegale vreemdelingen waaraan de maatregel van bewaring is opgelegd en die als gevolg daarvan van hun vrijheid zijn benomen, staan wij met raad en daad bij. Daadkrachtig optreden is in deze zaken van essentieel belang en geniet prioriteit. Als doel stellen wij dat de illegale vreemdeling zo snel mogelijk zijn vrijheid dient terug te krijgen.

Asielrecht

Denk hierbij aan:

· Asielaanvraag (Algemene, Verlengde en de Dublinprocedure)

· Weigering verlening/verlenging verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

· Intrekking verblijfsvergunning asiel

· Herhaalde asielaanvraag (HASA)

Wilt u meer weten over het vreemdelingen- en asielrecht of heeft u andere vragen met betrekking tot rechtsbijstand?

Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder.

bottom of page