top of page

Het sociale zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben in het sociale zekerheidsstelsel (denk hierbij aan werkgevers, werknemers, werklozen, arbeids-ongeschikten, ouderen en andere uitkeringsgerechtigden).

 

Onder het sociale zekerheidsrecht vallen onder meer:

· De Participatiewet (voorheen de Wet Werk en bijstand)

· De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia, voorheen de WAO)

· De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)

· De Werkloosheidswet (WW)

· De Ziektewet (ZW)

· De Algemene Ouderdomswet (AOW)

· De Algemene nabestaandenwet (ANW)

· De Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

 

Hebt u een probleem op een van deze terreinen dan kunt daarmee terecht bij een van onze advocaten. Het is zeker raadzaam om u bij een eventueel op te starten bezwaar- en/of beroepsprocedure te laten adviseren en/of bijstaan door een advocaat.

Wilt u meer weten over het sociale zekerheidsrecht of heeft u andere vragen met betrekking tot rechtsbijstand?

Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder. 

SOCIALE ZEKER-HEIDSRECHT

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

bottom of page