Het sociale zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben in het sociale zekerheidsstelsel (denk hierbij aan werkgevers, werknemers, werklozen, arbeids-ongeschikten, ouderen en andere uitkeringsgerechtigden).

 

Onder het sociale zekerheidsrecht vallen onder meer:

· De Participatiewet (voorheen de Wet Werk en bijstand)

· De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia, voorheen de WAO)

· De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)

· De Werkloosheidswet (WW)

· De Ziektewet (ZW)

· De Algemene Ouderdomswet (AOW)

· De Algemene nabestaandenwet (ANW)

· De Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

 

Hebt u een probleem op een van deze terreinen dan kunt daarmee terecht bij een van onze advocaten. Het is zeker raadzaam om u bij een eventueel op te starten bezwaar- en/of beroepsprocedure te laten adviseren en/of bijstaan door een advocaat.

Wilt u meer weten over het sociale zekerheidsrecht of heeft u andere vragen met betrekking tot rechtsbijstand?

Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder. 

SOCIALE ZEKER-HEIDSRECHT

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

ADRES

 

Rijnkade 37

6811 HA Arnhem
Telefoon: 026 - 352 88 33
Telefax :   026 - 352 88 34

E-mail: info@advocatenkantoorwattilete.nl

OPENINGSTIJDEN

 

Maandag t/m vrijdag

van 09.30 - 17.00 uur

INLOOPSPREEKUUR

 

Elke dinsdagmiddag

van 15.30 tot 17.30 uur

(dit spreekuur is kosteloos)

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2019 Advocatenkantoor Wattilete