top of page

Gesubsidieerde rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij het bepalen van uw recht op rechtsbijstand in uw zaak uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het lopende jaar. Dat noemen we het 'peiljaar'. Deze gegevens worden door de Belastingdienst aan de Raad verstrekt.

 

Voor het toewijzen van een advocaat gelden inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen. Die kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand:

 

 

 

De inkomens- en vermogensgrenzen worden meestal twee maal per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, aangepast.

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand

Mocht het zo zijn dat u vanwege uw inkomen en of vermogen niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan biedt Advocatenkantoor Wattilete u diverse opties. Het is dan mogelijk dat wij uw belangen behartigen op basis van:


1. een nader af te spreken uurtarief dat ligt tussen de €175,00 en €275,00 exclusief BTW en griffierechten of
 

2. een ‘pakketprijs’.

De zaak wordt dan behartigd tegen een vooraf vastgestelde totaalprijs. 

In onderling overleg zal een afspraak hierover worden gemaakt.

 

Daarbij speelt een belangrijke rol het belang van de zaak, de spoedeisendheid waarmee de advocaat dient te handelen en de aard van de zaak.

KOSTEN

Afhankelijk van uw inkomen en of vermogen, wordt bepaald of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Mocht dit niet het geval zijn, dan staan wij u ook op betalende basis graag bij. 

bottom of page