Het bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat regels geeft over de wijze waarop de bevoegdheden door de overheid vooral in de richting van de burgers kunnen en mogen worden aangewend. Voorbeelden van besluiten zijn:

· Weigering van een bijstandsuitkering

· Terugvordering bijstandsuitkering

· Intrekking van een Wia / WAO-uitkering door het UWV 
· Weigeren / beëindigen WW-uitkering 
· Weigeren / beëindigen Ziektewetuitkering

· Intrekking / terugvordering persoonsgebondenbudget (pgb)

· Oplegging van een dwangsom

· Aanzegging bestuursdwang

· Weigering van een bouwvergunning

· Weigering aanvullende beurs door DUO

· Inning onderhoudsbijdragen door L.B.I.O.

 

Een genomen besluit kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor u als burger. Bent u het niet eens met een besluit dan staat in de regel bezwaar en beroep daartegen open. Wij kunnen uw bezwaar- en beroepschrift inhoud geven nadat wij het dossier grondig met u hebben besproken.

Wilt u meer weten over het bestuursrecht of heeft u andere vragen met betrekking tot rechtsbijstand?

Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder. 

BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht) regelt de verhouding tussen burgers en overheid, alle overheidsorganen en instanties die bestuursbeslissingen nemen.

ADRES

 

Rijnkade 37

6811 HA Arnhem
Telefoon: 026 - 352 88 33
Telefax :   026 - 352 88 34

E-mail: info@advocatenkantoorwattilete.nl

OPENINGSTIJDEN

 

Maandag t/m vrijdag

van 09.30 - 17.00 uur

INLOOPSPREEKUUR

 

Elke dinsdagmiddag

van 15.30 tot 17.30 uur

(dit spreekuur is kosteloos)

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2019 Advocatenkantoor Wattilete