top of page
logo-advocatenkantoor-wattilete.gif

Wij zijn graag bereid u te adviseren en/of bij te staan ter zake van:

· Erfrecht

· Alimentatie (partner- en kinder)

· Naamrecht (naamswijziging)

· Echtscheiding (eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek)

· Echtscheidingsconvenant 

· Afstamming (bijvoorbeeld ontkenning van door huwelijk ontstaan vaderschap, erkenning en gerechtelijke vaststelling van vaderschap)

· Adoptie

· Gezag over minderjarige kinderen

· Ouderschapsplan

· Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen

· Omgangsregelingen

· Curatele

· Onderbewindstelling

· Mentorschap

 

Wilt u meer weten over het personen- en familierecht of heeft u andere vragen met betrekking tot rechtsbijstand?

Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder. 

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Wij kunnen u adviseren en zo nodig in een procedure bijstaan in alle zaken die onder het personen- en familierecht vallen.

bottom of page